Enerji Verimliliği: Global ve Türkiye’de Kapsamlı Bir Bakış

Günümüzde enerji verimliliği, global düzeyde ve Türkiye’de hem özel sektör hem de bireyler tarafından benimsenen kritik bir konu haline gelmiştir. Dünya genelinde örnek şirketler, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu konularında attıkları adımlarla dikkat çekerken, Türkiye’nin de enerji verimliliği konusunda çeşitli çalışmalar ve eylem planlarına sahip olduğunu görüyoruz. Global ölçekte, şirketlerin enerji verimliliği konusundaki çabaları büyük […]

Türkiye’nin Geleceği: Yazılım ve Biyoenerjide Liderlik Yolunda Adımlar

Türkiye’nin geleceği, yazılım ve biyoenerji sektörlerine odaklanarak şekillenebilir. Avrupa ülkelerinin bu sektörlere yaptığı yatırımlar ve elde ettikleri avantajlar, Türkiye’nin benzer bir başarıya ulaşabileceğini gösteriyor. Ülkemiz, yazılım ve biyoenerji alanında öne çıkabilecek önemli potansiyele sahip. Nitelikli iş gücümüz, hızla büyüyen start-up ekosistemimiz ve biyoenerji üretiminde kullanılabilecek büyük miktarda tarımsal atıklarımız var. 2025’e kadar yüksek gelirli bir […]

Fire Expert Ismail Cem Iyitoglu Warns of Increasing Threat of Summer Forest Fires

As the summer season approaches, the world is bracing itself for a concerning rise in bushfires. Fire expert Ismail Cem Iyitoglu has issued a stern warning about the growing threat posed by these fires, attributing their increase to the impacts of climate change. Ismail Cem Iyitoglu serves as the CEO of the London-based company Atak […]

Türkiye’nin CPTPP ve Serbest Ticaret Anlaşmaları: Ticari Potansiyeli Artırma Yolunda Adımlar

İngiltere, Trans-Pasifik Ortaklığı Antlaşması’nı (CPTPP) imzalayarak Brexit sonrası en büyük serbest ticaret anlaşmasına adım attı. CPTPP’nin 11 üyesi arasında Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam bulunuyor. Bu anlaşmanın İngiliz ekonomisine uzun vadede 1,8 milyar sterlin katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye gibi CPTPP üyesi olmayan bir ülke için bu anlaşmanın […]

Orman Yangınlarının Etkileri ve Önlemler: Küresel Isınma ve Çevre Sağlığı

Orman yangınları, küresel ısınmanın etkisi altında çevre ve insan sağlığı üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bu yangınlar, sera gazı emisyonlarını artırarak atmosfere daha fazla karbondioksit salılmasına yol açar. Bu durum, küresel ısınma trendlerini artırarak iklim değişikliğine katkıda bulunabilir. Ayrıca, orman yangınları ekosistemlere zarar verir. Bitki ve hayvan türlerinin kaybı, çevresel dengenin bozulmasına ve uzun vadeli […]

Electronic Recycling

What is the importance of electronic waste? Electronic waste, also known as e-waste, is a rapidly growing problem due to the increasing use and disposal of electronic devices. E-waste contains various toxic substances and heavy metals that can have harmful effects on human health and the environment if not disposed of properly. In addition, e-waste […]

Fire Safety in Wood Buildings

What are the precautions and practices to be taken to protect wooden structures from a fire? Some measures and practices that can be taken to protect wooden structures from a fire are as follows: Regularly inspect and maintain all fire protection systems such as sprinklers and fire alarms, Keeping flammable materials such as paper and […]

Yangın Risklerinin Azaltılması: İşletmelerdeki Önlemler ve Eğitim

Fabrikalar ve işletmeler, yüksek yangın riskine sahip olabilir. Yangınlar genellikle öngörülemeyen durumların sonucu veya dikkatsizlikler nedeniyle ortaya çıkar. Bu risk seviyesi, işletmenin doğasına, çalışan sayısına ve işlemlerine bağlı olarak değişir. Yangın risklerini azaltmanın altı temel yolu bulunmaktadır: Yanıcı maddelerin veya makinelerin kullanımıyla ilgili işlemler, bakım eksikliği veya operatör hataları gibi durumlar yangına yol açabilir. Eğitim […]

Ev Yangınlarına Karşı Hazırlıklı Olmak: Kaçış Yolu Planlama ve Acil Durum İpuçları

  Kaçış Rotanızı Planlamak Evinizde yangın çıkması durumunda karanlık ve zor koşullarda dışarı çıkmanız gerekebilir. Kaçış rotanızı önceden planladıysanız ve nereye gideceğinizi biliyorsanız, yangından kaçmak çok daha kolay olacaktır. Planladığınız kaçış yolunun herhangi bir engel içermediğinden ve sizi tökezleyebilecek gevşek zemin kaplamaları olmadığından emin olun. Evdeki herkes kaçış yolu konusunda bilgilendirilmelidir. Eğer ciddi hareket etme güçlükleriniz varsa, yatak […]

Acil Durum Yangın Tahliye Planı ve Önemi

Acil Durum Yangın Tahliye Planı (FEEP), yangın durumunda tüm personelin yapması gerekenleri ve itfaiyeyi arama düzenlemelerini içeren yazılı bir belgedir. FEEP ile ilgili herhangi bir ilgili bilgiyi içerebilir. Genel Yangın Bildirimi Küçük tesisler için bu, personelin ve ilgili kişilerin okuyabileceği ve içeriğine aşina olabileceği konumlara asılan basit bir yangın eylem işareti şeklini alabilir. Personel Yangın Bildirimi Yüksek […]